Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

A través del seu LLOC WEB: https://www.baleargrup.com, de, María Inés *Rilo Mera, d’ara endavant, *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, l’administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació hauran d’emplenar el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, REGISTRE DE COMPRA, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació del, article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del, 27 d’abril de 2016, i la *LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, *LSSI-CE, i del Reial decret legislatiu, 1/2007, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries.En atenció al l article, 6, apartat, f, del *RGPD-UE-2016/679, i la *LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat s’a un menor de 18, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà licito el seu consentiment.

1.INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA:

El LLOC WEB: https://www.baleargrup.com, de la qual és Administrador, *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, de la venda en línia de productes relacionats amb l’òptica, com ara ulleres, muntures, cristalls, lents de contacte, etc.

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:

Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclou l’IVA en els seus productes i el cost de l’enviament dependrà del pes, volum i distància, qüestió que quedés reflectida en el moment de la formalització de la compra en l’apartat de, EL MEU CARRET.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de venda i condicions d’ús web i la confirmació del procés de compra en l’apartat EL MEU CARRET, l’administrador de la pàgina Web, https://www.baleargrup.com, enviarà un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT, confirmant els detalls dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:

L’USUARI/CLIENT, pagués amb la moneda d’euro €, en el moment que realitza la comanda del producte.

Aquest LLOC WEB, compleix amb la normativa, *PCI-*DSS (*Payment *Card *Industry-Data *Security *Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

L’USUARI/CLIENT, haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE *DEBITO, VISA, MASTERCARD i altres.

L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic, info@cafebalear.com o via telefònica, +34 981 807 143, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE COMANDES:

Segons el destí es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d’enviament, cada modalitat i cada destí tenen uns temps d’enviament que s’especifiquen en el procés de confirmació de la comanda en la descripció de cada producte, el temps de lliurament habitual serà de, 48 a 72 hores, en dies hàbils, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït per l’USUARI/CLIENT, en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l’administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENTS, quan tingui coneixement d’ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què es posa el producte a la disposició de l’USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per la companyia de missatgeria o transport.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l’USUARI/CLIENT, dins del termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al, USUARI/CLIENT.

Quan la comanda estigui preparat i surti de la nostra empresa se li enviés un correu electrònic notificant que la seva comanda està sent enviat pel sistema de missatgeria o transport.

5.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si en el moment del lliurament l’USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant indicant com procedir per a recollir la comanda. L’administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament a una empresa de missatgeria o transport, els qui garantissin que el lliurament es produeixi.

Si passades 7, dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat el lliurament, l’USUARI/CLIENT, haurà de posar-se en contacte amb l’administrador de la pàgina web.

En cas que l’USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i l’USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, iniciarà una recerca, que retardés el lliurament de la comanda, circumstància que l’administrador d’aquesta web, solucionés amb el client.

5-2.DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT:

L’USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat. Si, posteriorment, una vegada revisat els productes, l’USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l’administrador de la pàgina web, al telèfon: +34 981 807 143 , o via correu electrònic: info@cafebalear.com

6. REEMBORSAMENT A L’USUARI/CLIENT:

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà a l’USUARI/CLIENT, les despeses corresponents.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució de l’import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI/CLIENT dependrà del sistema de pagament i l’entitat emissora.

7. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de CIUTADELLA, lloc origen de, *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, titular del LLOC WEB, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

8. *POLITICA DE PRIVACITAT:

*CAULES *ARGUIMBAU, S.L, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça:  C/ REPUBLICA L’Argentina, 84 – 07760 CIUTADELLA, NIF B07617244, Correu electrònic: info@cafebalear.com aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

CONDICIONS DE COMPRA

A través del seu LLOC WEB: https://www.baleargrup.com, de *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, l’administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació hauran d’emplenar el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, REGISTRE DE COMPRA, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació del, article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del, 27 d’abril de 2016, i la *LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, *LSSI-CE, i del Reial decret legislatiu, 1/2007, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries.

En atenció al l article, 6, apartat, f, del *RGPD-UE-2016/679, i la *LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat s’a un menor de 18, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà licito el seu consentiment.

1.INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA:

El LLOC WEB: https://www.baleargrup.com, de la qual és Administrador, *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, de la venda en línia de serveis relacionats amb la restauració.

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:

Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclou l’IVA en els seus productes i el cost de l’enviament dependrà del pes, volum i distància, qüestió que quedés reflectida en el moment de la formalització de la compra en l’apartat de, EL MEU CARRET.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de venda i condicions d’ús web i la confirmació del procés de compra en l’apartat EL MEU CARRET, l’administrador de la pàgina Web, https://www.baleargrup.com, enviarà un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT, confirmant els detalls dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:

L’USUARI/CLIENT, pagués amb la moneda d’euro €, en el moment que realitza la comanda del producte.

Aquest LLOC WEB, compleix amb la normativa, *PCI-*DSS (*Payment *Card *Industry-Data *Security *Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

L’USUARI/CLIENT, haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE *DEBITO, VISA, MASTERCARD i altres.

L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic, info@cafebalear.com o via telefònica, +34 981 807 143, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE COMANDES:

Segons el destí es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d’enviament, cada modalitat i cada destí tenen uns temps d’enviament que s’especifiquen en el procés de confirmació de la comanda en la descripció de cada producte, el temps de lliurament habitual serà de, 48 a 72 hores, en dies hàbils, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït per l’USUARI/CLIENT, en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l’administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENTS, quan tingui coneixement d’ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què es posa el producte a la disposició de l’USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per la companyia de missatgeria o transport.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l’USUARI/CLIENT, dins del termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al, USUARI/CLIENT.

Quan la comanda estigui preparat i surti de la nostra empresa se li enviés un correu electrònic notificant que la seva comanda està sent enviat pel sistema de missatgeria o transport.

5.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si en el moment del lliurament l’USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant indicant com procedir per a recollir la comanda. L’administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament a una empresa de missatgeria o transport, els qui garantissin que el lliurament es produeixi.

Si passades 7, dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat el lliurament, l’USUARI/CLIENT, haurà de posar-se en contacte amb l’administrador de la pàgina web.

En cas que l’USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i l’USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, iniciarà una recerca, que retardés el lliurament de la comanda, circumstància que l’administrador d’aquesta web, solucionés amb el client.

5-2.DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT:

L’USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat. Si, posteriorment, una vegada revisat els productes, l’USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l’administrador de la pàgina web, al telèfon: +34 981 807 143 , o via correu electrònic: info@cafebalear.com

6. REEMBORSAMENT A L’USUARI/CLIENT:

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà a l’USUARI/CLIENT, les despeses corresponents.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució de l’import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI/CLIENT dependrà del sistema de pagament i l’entitat emissora.

7. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MANACOR, partit judicial de, ARTÀ, la ciutat origen de, *CAULES *ARGUIMBAU, S.L, titular del LLOC WEB, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

8. *POLITICA DE PRIVACITAT:

*CAULES *ARGUIMBAU, S.L, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: C/ REPUBLICA L’Argentina, 84 – 07760 CIUTADELLA, NIF B07617244> Correu electrònic: info@cafebalear.com aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.